start

Szanowni Państwo!

Jesteśmy pracownią młodą, ale posiadającą duże doświadczenie w zakresie architektury i budownictwa. Współpracujemy z zespołem projektantów branżowych i rzeczoznawców. Posiadamy niezbędne uprawnienia do projektowania architektonicznego bez ograniczeń oraz specjalistyczne uprawnienia konserwatorskie.

Naszą filozofią jest tworzenie architektury funkcjonalnej, estetycznej, a przede wszystkim przyjaznej dla człowieka. Wiemy, jaki wpływ na każdą sferę naszego życia ma otaczająca nas przestrzeń: oddziałuje na nasze samopoczucie, komfort, poczucie bezpieczeństwa, może też sprzyjać tworzeniu społecznych więzi, relacjom międzyludzkim, tworzyć przestrzeń do rozwoju. Dlatego w naszej pracy zgłębiamy i wdrażamy zagadnienia psychologii architektury, dyscypliny psychologii środowiskowej, zajmującej się badaniem relacji między szeroko rozumianym środowiskiem a ludzkimi zachowaniami (Environment Behaviors Studies – EBS).

Bardzo ważny jest dla nas szacunek dla krajobrazu naturalnego i kulturowego regionu oraz nawiązanie do tradycyjnych form architektury regionalnej.

W projektowaniu wykorzystujemy oprogramowanie Autodesk Revit, które dzięki innowacyjnej technologii BIM (Building Information Modeling) umożliwia realizację wszystkich etapów projektu w skoordynowanym i spójnym środowisku opartym na jednym trójwymiarowym modelu. Pozwala to na usprawnienie prac projektowych, eliminację kolizji, oraz tworzenie szczegółowych zestawień, symulacji i analiz już na etapie koncepcji.

Zapraszamy do współpracy!

%d bloggers like this: